COURSES

WARSZTATY I SZKOLENIA

Centrum Szkoleniowe Kalkstein, założone w 1992 roku w Warszawie, działa i konsekwentnie
buduje swoją wiarygodność, jako wiodąca firma szkoleniowa w Polsce. Tworzymy szkolenia,
które kształtują proaktywne zachowania w biznesie, rozwijają najbardziej pożądane na rynku
kompetencje miękkie, cenione przez korporacyjny biznes oraz promują współpracę i synergię,
wpływając na kształtowanie kultury organizacyjnej. Specjalizujemy się we wspieraniu
dynamicznych firm, zainteresowanych najnowszymi koncepcjami zarządzania, jak również
znajomością najlepszych praktyk światowego biznesu.